OSIRIS is een generiek informatiesysteem dat door het RIVM en diverse samenwerkende organisaties wordt gebruikt voor het registeren en beheren van gegevensverzamelingen. De eerste toepassing was de registratie van de meldingsplichte ziekten door GGD en RIVM. Daarna zijn ook andere programma's en projecten het framework van OSIRIS gaan gebruiken.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de verschillende toepassingen, met links naar de betreffende inlogpagina's.

Osiris AIZ

Binnen OSIRIS AIZ zijn de volgende registraties ondergebracht:

  • Meldingsplichtige infectieziekten (AIZ)
  • Nederlands Tuberculoseregister (NTR)
  • Virologische weekstaten
  • Bronopsporing bij voedseluitbraken (NVWA)

Relevante links voor OSIRIS AIZ:

PREZIES

Registratie van zorggerelateerde infecties in ziekenhuizen en ZBC's

Relevante links voor OSIRIS PREZIES:

CDIF

Surveillance van C. difficile in Nederland i.s.m. LUMC

Relevante links voor OSIRIS CDIF:

SNIV

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

Relevante links voor OSIRIS SNIV:

SOAP

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation

Relevante links voor OSIRIS SOAP:

MGK

Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en

Relevante links voor OSIRIS MGK:

Zwemwater

Zwemwater

Relevante links voor OSIRIS Zwemwater:

Bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek Darmkanker - Invoermodule Endoscopisten

Relevante links voor OSIRIS COL: